İslam Azad Üniversitesi, Ardebil Şubesi, 1984 yılında ildeki ilk üniversite olarak resmen açıldı ve 717 öğrenciyle bilimsel faaliyetlerine başladı.

Ülkedeki bilimsel gelişim ve eğitim alanları bakımından başarılı üniversitelerden biri olması için çok zaman  geçmedi ve zaman geçdikce PARSABAD, BILEH SUVARDAR, KHALKHAL, MESHKIN ŞEHIR, GERMI, SAREIN ve NIR gibi kentlerde  kampüsler kuruldu. Ve şimdiye kadar 90.000'den fazla mezun topluluğa teslim edilmiştir.

Halen, 72460 m2 eğitim alanlı, 513 çalışanı ve 414 öğretim üyesi olan bu Üniversite, kapsamlı üniversitelerden biridir, ve 491 eğetim alanında hizmet vermektedir,

Bugüne kadar 112 patent, 5,103 ISI makalesi ve ISC ve iç konferanslarda sunulan 1501 makale, 60 kitap ve araştırmacılar tarafından 729 araştırma projesi olmuştur. ve İtalya, Danimarka, Japonya, Çin, ABD, İspanya, Türkiye, Almanya vb gibi ülkelerde sunulan öğrenci ve profesörlerin güncel etkinlikler ve mekaleler olmşutur.

Ardebil İslam Azad Üniversitesi dört küçük kursla başlasa da, bugün 4 adet Tıp Bilimleri, Temel Bilimler, Beşeri Bilimler ve Mühendislik fakültesine sahiptir. Ayrıca araştırma binaları, yurtlar, araştırma çiftlikleri, son teknoloji laboratuvarlar, donanımlı kütüphaneler, self-servis, çeşitli ve  yüksek kaliteli spor salonları, cami vb bulunmaktadır.

 Ayrıca Şifalı Bitkiler, Su, Enerji ve Tarih ve İslam Medeniyeti için 4 Araştırma Merkezinin açılması, bu akademik birimin, profesörlerin ve öğrencilerin büyük bilimsel sermayesine dayanan sosyal problemleri çözme etkinliklerinde yeni bir gelişimdir.

Girişimciliği ve sosyal problem çözmeyi hedefleyen üçüncü ve dördüncü kuşak bir üniversite olmayı hedefleyen Ardabil İslami Azad Üniversitesi, ilin bilimsel gelişimi ve mükemmelliği doğrultusunda, İran ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak bilimsel strateji programlarını oluşturdu. Sosyal sorumluluk konusunda destekleyici programlar ve yaklaşımlar uygulamak ve hem sağlık hem de turizm alanında ulusal ve il İl yöneticilerine gerekli yardımı planlamaktadır.

Ardebil İslami Azad Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doktor ve hemşire yetiştirme hedefiyle son yıllarda İmam Reza Hastanesi, ana kampüsünde kurulmuş ve bu Hastanede tedavi misyonunun ve bir parçası olmak için uzman tıp doktorlarından yararlanmaktadır.

Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri  olan İslam Azad Üniversitesi, eğitim faaliyetlerine ek olarak, araştırma ve teknoloji konularında öncüdür ve yeni inovasyon ve girişimcilik yaklaşımları ile İran bilimsel onur kazanmasında ülkenin gençleri için yeni kapılar  açmaktadır.