Kimya şöbəsi
Fars dili və ədəbiyyatı şöbəsi
Tarla bitkiləri şöbəsi
Memarlıq mühəndisliyi şöbəsi
Biologiya şöbəsi
İnşaat mühəndisliyi şöbəsi
Kompüter mühəndisliyi şöbəsi
Təhsil Elmləri Bölməsi
Elektrik mühəndisliyi şöbəsi
İngilis dili şöbəsi
Ətraf Mühit Elmləri Bölümü
Sənaye mühəndisliyi şöbəsi
İslam Elmləri Bölməsi
Hüquq şöbəsi
İdarəetmə şöbəsi
Riyaziyyat şöbəsi
Mama şöbəsi
Tibb bacısı şöbəsi
Fizika şöbəsi
Psixologiya şöbəsi
İlahiyyat və İslamşünaslıq şöbəsi